طراحی لوگو و برند

طراحی لوگو و برند

نام تجاری چیزی فراتر از فقط یک لوگو و یا عنصر گرافیکی است. شما در مورد ساخت برند باید به همه چیز فکر کنید ، شما باید در مورد کل تجربه مشتری خود، همه اطلاعات از لوگو خود، وب سایت ،رسانه های اجتماعی، راه پاسخگویی به تلفن، احساس مشتریان به کارکنان ، اطلاعات داشته باشید. هنگامی که شما از این جهت به معنی برندینگ نگاه می کنید، در ابتدا می تواند کمی گیج کننده باشد اما در اصل برندینگ شامل تمامی این ها است. این مهم است که از چهره برند خود توسط مشتریان آگاه باشید و یک برنامه برای ایجاد تجربه های تجاری مطلوب برای مشتریان خود داشته باشید ، یک نام برند تجاری خوب اتفاق نمی افتد، بلکه یک برنامه ریزی دقیق و فکر شده .

برند و لوگو
طراحی برند تجاری
برندینگ
طراحی هویت سازی

برند چیست

طراحی برند تجاری

برندینگ چیست؟ فرایند دخیل در ایجاد یک نام و تصویر منحصر به فرد برای یک محصول در ذهن مصرف کنندگان، که به طور عمده از طریق کمپین های تبلیغاتی با زمینه ثابت و مشخص انجام می شود ، برندینگ گفته می شود. هدف برندینگ ایجاد یک حضور متفاوت و خاص در بازار است برای جذب و وفادار نگه داشتن مشتریان.