سفارش طراحی لوگو

ابتدا پکیج مورد نظر خود را از طریق قیمت طراحی لوگو انتخاب یا با کارشناس مجموعه تماس بگیرید.

تایید سفارش و صدور فاکتور و پیش پرداخت 30 درصد هزینه جهت آغاز و ثبت سفارش :

دریافت اطلاعات کارفرما : رنگ سازمانی ، لوگوی قدیمی، رقبا، نوع فعالیت ، تعیین سبک و ... را از طریق تلگرام زیر:

09371653050

اطلاعات شما پس از بررسی به آتلیه طراحی جهت تعیین زمانبندی تحویل و اجرا لوگو ارسال می گردد.

اتود های اولیه لوگو در تاریخ اعلام شده به ایمیل شرکت شما ارسال می گردد.

در صورت نیاز به اصلاحات و ویرایش اتود اولیه ، توسط طراح انجام گرفته تا به کسب رضایت کارفرما برسد.

تاییده نهایی طرح توسط کارفرما و فایل طرح لوگو شما آماده ارسال به بخش طراحی ست اداری می باشد.

فایل نهایی بصورت وکتور و گرافیکی برای ساخت مهر ، بیزنس کارت و ... برای شما ارسال خواهد شد.