قیمت طراحی لوگو

قیمت طراحی لوگو و تعرفه طراحی لوگو بر اساس گستردگی کار اجرایی می تواند متفییر باشد برخی از تاثیر گذار ترین آنها شامل : ارانه طرح خلاقانه و نوآورانه ، ساخت رنگ سازمانی ، هویت سازی و برندینگ ، ساخت شعار تبلیغاتی ، تجزیه و تحلیل رقبا ، تعداد اتود های درخواستی و ... می باشد . در این بخش برخی از پکیج های محبوب را دسته بندی کرده و به نمایش گذاشته ایم .

پکیج ها

طراحی لوگو تایپ

لوگو تایپ : برای شرکت های که می خواهند هویت و نام تجاری خود را به صورت نوشتاری و کلمه ای خاص ارائه دهند طراحی می شود.

طراحی لوگو تصویری

لوگو گرافیکی یا تصویری (نماد) : برای شرکت های که می خواهند طرح لوگوی خود را بصورت تصویری یا یک نماد یا سمبل ارائه دهند طراحی می شود.

طراحی لوگو ترکیبی

طراحی ترکیبی : برای شرکت های که می خواهند طرح بصورت ترکیبی از لوگو تایپ و گرافیکی یا تصویری ارائه دهند طراحی می شود.

600 هزار تومان

 • طراحی لوگو تایپ
 • ارسال 3 طرح خلاقانه
 • تعیین رنگ سازمانی
 • اصلاحات : کسب رضایت
 • فرمت : وکتور و در فرمت درخواستی
 • تحویل : 6 روز

600 هزار تومان

 • طراحی لوگو تصویری
 • ارسال 3 طرح خلاقانه
 • تعیین رنگ سازمانی
 • اصلاحات : کسب رضایت
 • فرمت : وکتور و در فرمت درخواستی
 • تحویل : 6 روز

800 هزار تومان

 • طراحی لوگو تایپ و تصویری
 • ارسال 3 طرح خلاقانه
 • تعیین رنگ سازمانی
 • اصلاحات : کسب رضایت
 • فرمت : وکتور و در فرمت درخواستی
 • تحویل : 6 روز

تعرفه قیمت طراحی

طراحی برند تجاری

طراحی برند تجاری : برای شرکت ها یا اشخاصی که می خواهند هویت سازمانی خود را بصورت یک پکیج بازسازی یا از نو بسازند طرح ریزی می شوند.

طراحی کاراکتر

طراحی کاراکتر و شخصیت برند : برای مجموعه های که خواهان تاثیر گذاری بیشتر با خلق شخصیت به برند خود هستند طراحی و اجرا می شود

طراحی لوگو و ست اداری

طراحی لوگو ست اداری : برای شرکت های خواهان طراحی آرم و سایر اوراق اداری شامل : سربرگ،پاکت،کارت ویزیت هستند طراحی می شود.

توافقی

 • طراحی برند تجاری
 • بررسی و پژوهش فعالیت
 • جمع آوری اطلاعات
 • تعیین رنگ سازمانی
 • ساخت شعار تبلیغاتی
 • طراحی لوگو و کاراکتر تبلیغاتی
 • طراحی اوراق ست اداری
 • طراحی کاتالوگ و المان های تبلیغاتی
 • تحویل : 30 روز

طراحی 1/200/000 تومان

 • طراحی کاراکتر تبلیغاتی
 • ارسال 3 طرح شخصیت خلاقانه
 • تعیین هویت سازمانی
 • اصلاحات : کسب رضایت
 • فرمت : وکتور و در فرمت درخواستی
 • تحویل : 12 روز

طراحی 850 هزار تومان

 • طراحی لوگو
 • ارسال 3 طرح خلاقانه
 • تعیین رنگ سازمانی
 • طراحی سربرگ A4 ، A5
 • طراحی پاکت نامه و A4
 • طراحی بیزنس کارت
 • اصلاحات : کسب رضایت
 • فرمت : وکتور و در فرمت درخواستی
 • تحویل : 6 روز